København
+45 53 77 04 04

Vurdering af dødsbo

Når du skal have en vurdering af dødsbo, er det vigtigt at du og din familie tager stilling til værdien og omfanget af opgaven.

Når det sagt så betyder det ikke at i skal kunne vide præcis hvad indboet er værd, samt hvor lang tid det tager at rydde det. Det er det virksomheden som tilbyder vurdering af dødsbo, vil hjælpe jer med at få afklaret. Men det er selvfølgelig altid rart at have diskuteret ønskerne til prissætningen, sammen med sin familie, så man ved nogenlunde hvilket prisniveau man befinder sig i.

Hvordan skaber man sig et overblik over indboets værdi? Vurdering af dødsbo

Man kan starte med at tage noget papir og kuglepen og så sammen med sin familie, gennemgå dødsboet for de ting man synes kunne have en værdi. Man kan enten skrive den samlede værdi ned eller enkeltvis.

Derefter kan man så vurderer hvor lang tid en eventuel rydning vil tage, for det er netop den del af opgaven, man betaler for.

Rengøring af dødsbo tilbydes i hele København. VI har konkurrencedygtige priser på rengøring og klargøring af dødsboer

Hvordan kan vi vide hvad tingene er værd? 

Når vi kommer ud for at give en vurdering af dødsbo, så vil vi på samme måde, som nævnt tidligere, gennemgå hele boet for værdier og udgifter. Det vil sige at vi rent systematisk gennemgår boet for alle værdigenstande – vi skriver alt ned og spørger ind til opgavens omfang undervejs. Når vi har dannet os et overblik over værdien af indboet, så skal vi se på hvad er der af omkostninger forbundet med rydning af dødsboet.

Hvordan vurderer i omkostningerne i dødsboet? 

Når vi skal vurdere omkostningerne forbundet med at tømme et dødsbo, gør vi det dels på baggrund af mange års erfaring med rydninger, men også ved at regne os frem til det.

Vi gennemgår boet igen, men denne gang med henblik på at registrere alle bemærkninger der er vedrørende tømningen. Vi stiller dig/jer spørgsmål som, skal gardiner/persienner fjernes? Hvis der er faste tæpper i boet, skal de også fjernes? Hvad med søm/skruer fra væggene?

Alle de ting, som ikke har en kommerciel værdi, inddrages i beregningen af omkostninger som boet har.

Når vi så har gennemgået boet og nedskrevet værdierne samt de udgifter de følger med, så trækker vi de to tal fra hinanden og resultatet er vores bud på køb af dødsboet.

Vi foretrækker at gøre det på denne måde, da det giver både kunden og os en gennemsigtighed og klarhed over hvad man betaler for. Det er enkelt at forholde sig til og vores kunder har indtil videre været utrolig tilfredse med vores måde at klare vurderingerne på.

Vil du have tilbud på køb og rydning af et dødsbo, så kontakt os idag på telefon 53 77 04 04

Vi køber dødsbo på hele Sjælland

[hmapsprem id=2]

Kontakt

[NEXForms id=”1″]