København
+45 53 77 04 04

Insolvent dødsbo

Læs vores artikel om hvornår et dødsbo er insolvent

Insolvent dødsbo: Et dødsbo vil blive klassificeret som et insolvent bo, hvis boets gæld overstiger værdien af dødsboets aktiver. Det betyder at arvinger i så fald ikke vil arve noget efter den afdøde.
Dette indebærer dog oftest ikke forsikringer og pensioner, som oftes udbetales uden om boet.
Hvis et dødsbo er insolvent, vil det i så fald blive behandlet af en bobestyrer.
Reglerne som omfatter behandling af insolvente dødsboer, vil i grove træk svare til konkurslovens regler. En bobestyrer vil indrykke proklama i boet, med henblik på at få kreditorerne til at anmelde deres krav inden der er gået 8 uger. Det betyder også at kreditorerne kan anmelde eventuelle fortrinsret i dødsboet jf. konkurslovens regler.
Et eksempel på udgifter som er fortrinsberettiget er fx. begravelsesudgifter. Denne type udgift skal betales så snart der er likvide midler til rådighed, dog skal det alene være “rimelige” udgifter til begravelsen.
Hvis det er tilfældet at der ikke er nok midler til at betale bobestyrers honorar, vil skifteretten afholde denne udgift.
Hvis du er arving i et dødsbo og står med en frygt for at boet er insolvent, skal du være opmærksom på at i forbindelse med begravelsen og bestilling af denne, at du som rekvirent, vil hæfte for udgifterne i det omfang, det ikke kan dækkes af dødsboets midler.
Et insolvent dødsbo vil afsluttes ved at man indlevere en boopgørelse til skifteretten og SKAT, hvori kreditorernes dividende beregnes.
I særlige tilfælde kan insolvensen, vise sig efter at boet er behandlet som et solvent bo.
Hvis boet er blevet behandlet som et solvent privat skifte, har du oftest muligheden for at udtræde af boet og slippe for hæftelsen, som du har påtaget dig under privat skifte, hvorefter boet vil leveres tilbage.
Når insolvensen så er konstanteret, skal skifteretten kontaktes omgående.
Disse råd er ikke fremskrevet af en advokat og kan derfor ikke ses som juridisk rådgivning.
Det anbefales altid at man tager kontakt til en advokat, som kan hjælpe en med at afvikle et dødsbo.

Related Posts