København
+45 53 77 04 04

Behandling af et dødsbo

Dødsbo behandling og praktisk information

Dødsbo behandling: 

Hvis du står med et dødsbo du skal have afviklet, er det en rigtigt god idé at få professionel hjælp både til det praktiske samt det juridiske.

Oftest vil man som pårørende stå tilbage med en masse ubesvarede spørgsmål, som hvad gør man når den afdødes bankkonto er spærret? Er boet skattepligtigt og hvordan beregner man skatten, hvis dette er tilfældet?  Hæfter man selv for den afdødes gæld og hvad med ejendommen, kan den overdrages til arvingerne?

Alle disse spørgsmål kan en advokat med speciale i dødsboer, hjælpe en med at få afklaret.

Vi samarbejder med en række advokater, som har specialiseret sig i dødsbo afvikling, som du kan tage kontakt til hvis du ønsker det. De kan findes på vores hjemmeside, under “samarbejdspartnere”.

Når dødsfaldet er sket, så vil skifteretten automatisk få besked herom. De vil derefter indkalde den afdødes ægtefælle eller nærmeste familie til et møde omtrent 3-4 uger efter de har fået besked herom.

Dette er et indledende møde, som har til formål at få afklaret forholdende omkring arv og formue efter den afdøde. Det drøftes, på mødet hvordan boet skal behandles.

Hvis man forinden har haft kontakt til en advokat og aftalt at denne skal bistå med skiftet, er det ikke en nødvendighed at deltage i mødet i skifteretten.

Man skal være meget opmærksom på at man ikke har råderet over dødsboet i perioden fra dødsfaldet til at skifteretten har truffet en endelig beslutning. Man må derfor ikke fjerne noget fra dødsboet og der kan derfor opstå nogle praktiske problemstillinger undervejs.

Det kan fx være at man skal tage stilling til hvem der skal betale for begravelsesudgifterne samt hvad man gør, når den afdødes konto er spærret?

Som udgangspunkt vil den person som har haft kontakt til bedemanden, modtage regningen for begravelsen. På normalvis vil udgifterne til begravelsen blive taget fra dødsboet midler foruden andre opkrævninger. Men hvis det forholder sig sådan at dødsboet, ikke har haft nok midler til at dække begravelsesudgifterne, så vil den person som har bestilt begravelsen hæfte for betalingen.

På samme måde vil arvingerne, være nødsaget til at hæfte for husleje udgifter med egne midler, hvis den afdødes konti er spærret. Medmindre at man kan indgå en aftale med henstand med kreditorerne.

Hvis der så er midler i dødsboet, vil arvingerne senere hen kunne få dækket deres udgifter heraf.

Hvordan skal dødsboet behandles?

Et dødsbo kan blive behandlet på flere måder, her er de mest almindelige måder:

Privat skifte

Størstedelen af alle dødsbo, udleveres til privat skifte. Det vil sige at arvingerne i fællesskab skal stå alt det praktiske vedrørende afviklingen af dødsboet.

Oftest er det dog sådan at arvingerne vælger et privat skifte med bistand fra en dødsbo advokat, som vil sørge for at få alle de praktiske ting i orden som er forbundet med opgørelse af dødsboet.

Årsagen til dette er at det kan være vanskeligt at beregne dødsbo skatten, bo afgift udlægge fast ejendom til arvingerne etc.

Hvis man vælger et privat skifte skal en boopgørelse dødsbo, indleveres til skifteretten indenfor en periode af 15 måneder efter at dødsfaldet er hændt.

Udskiftet bo

Man kan også vælge at behandle dødsboet som et uskiftet bo. Det vil sige at hvis man var gift med den afdøde og denne også efterlod sin børn, så kan man, hvis man ønsker at fortsætte i nogenlunde uændrede økonomiske rammer, få henstand med arvens udbetaling til børnene.

Dette er dog ikke den mest hensigtsmæssige løsning og man bør altid kontakte en advokat hvis man er i det mindste i tvivl om hvilken måde dødsboet skal behandles.

Dødsbo behandling kontakt

Related Posts